شنبه, 18 اردیبهشت 1400  
اخبار همایش
1400/02/12

نحوه نگارش چکیده تفصیلی مقالات

نحوه نگارش چکیده تفصیلی مقالات منتشر شد

ادامه مطلب
1400/02/05

برگزاری سومین همایش ملی پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر صنعتی

سومین همایش ملی پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر صنعتی

ادامه مطلب
1400/02/07

برگزاری چهارمین جلسه دبیرخانه همایش

هم اندیشی با دبیران اتحادیه انجمن های علمی روانشناسی و جامعه شناسی

ادامه مطلب
1400/01/31

برگزاری سومین جلسه دبیرخانه همایش

چگونگی اطلاع رسانی و دعوت از محققان و حوزه موضوعات پیش همایش ها

ادامه مطلب
1400/01/24

برگزاری دومین جلسه دبیرخانه همایش

نحوه ارسال مقالات پژوهشگران و زمانبندی‌های مربوطه

ادامه مطلب
1399/12/24

برگزاری اولین جلسه دبیرخانه همایش

اولین جلسه دبیرخانه با محوریت ساماندهی و معرفی اعضا

ادامه مطلب
برگزارکنندگان همایش